.

.

1 Mart 2012 Perşembe

Geç beyan veya düzeltme beyanında ceza uygulaması.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler-Bunların beyanında 2008 Mart döneminden itibaren internet üzerinde e-beyanname sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu tarihten önceki dönemlere ait verilmeyen beyannameler bizzat bağlı bulunulan vergi dairesine form şeklinde düzenlenmiş beyannamelerle kağıt ortamında yapılabilir.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerde ödeme çıkması durumunda pişmanlık talepli beyan yapılabilir. Pişmanlık talepli yapılan beyanlarda VUK 371 md ye göre beyan kabul edilir ve vergi ziyaı cezası kesilmez.Ayrıca VUK. 376.md ye göre cezada indirim talep edilebilir. Vergi çıkması ve pişmanlık talep edilmemesi durumunda beyaname ancak kanuni süresinden sonra seçeneği seçilerek beyan edilebilir. Bu durumda çıkan verginin % 50′si oranında vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca 1. derecede usulsüzlük cezası 1 kat yerine 2 kat kesilir.

Kanuni süresinde verilip de sonradan düzeltilmesi gereken beyannameler Bunların beyanını 2 gurupta sınıflandırmak gerekir: 1-kanuni süresinde verilip düzeltmesi yine kanuni süresinde yapılanlar. Bu durumdakilerin beyanında ceza kesilmez. Yalnızca ilk verilen beyannamenin damga vergisi iptal edilemediği için ilk beyannamenin damga vergisini de ödemek gerekir. 2-Kanuni süresinde verilmiş fakat düzeltmesi kanuni süresinden sonra yapılan beyanlar. Bu durumdaki beyanların beyanında ödeme çıkıyorsa pişmanlık talepli ve düzeltme beyannemesi seçeneklerinin seçili olması gerekmektedir.Bu durumda VUK 371.md ye göre beyan kabul edilir,vergi ziyaı cezası kesilmez, VUK 376 md ye göre kesilecek cezada indirim talep edilebilecektir.Ödeme çıkmaması durumunda ise kanuni süresinden sonra ve düzeltme beyannamesi seçenekleri seçilmesi gerekir.Bu durumda da kesilecek cezada VUK.376 ya göre indirim talep edilebilir.

Yine ödeme çıktığı halde pişmanlık yerine yanlışlıkla kanuni süresinden sonra ve düzeltme seçeneği ile beyan edilen beyannamelerde çıkan verginin % 50′si oranında vergi ziyaı cezası kesilir ve ayrıca 1. derecede usulsüzlük cezası 1 kat yerine 2 kat kesilir.

Uygulanacak cezalar: Beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi veya düzeltilmesi durumunda uygulanacak ceza türleri;özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası olarak ikiye ayrılır. Beyannamelerde ödeme çıkması ve pişmanlık talepli verilmemesi durumunda vergi ziyaı cezası kesilir. Beyannamelerin verilme sürelerine göre uygulanacak özel usulsüzlük cezası tutarları ise farklılık gösterir.Beyannamelerin kanuni süresinden sonra verilmesi durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • İkinci 30 gün içerisinde verilen beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.
  • Bu tarihlerden sonra verilecek beyannamelere kesilecek özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu tutarı da VUK 376. maddeye göre 2/3 oranında ödeyebilirsiniz.

2011 yılında kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere uygulanacak olan usulsüzlük cezası sermaye şirketleri ve 1. sınıf tüccarlarda 1.070,00-TL, 2. sınıf tüccarlarda 530,00-TL, bunların dışında kalan kurumlarda ise 260,00-TL’dir.

Bildirimlerin (BA, BS) düzeltilmesi durumunda uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları

  • İlk 10 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz.
  • Takip eden 15 gün içerisinde yapılan düzeltmelerde 1/5 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.
  • Bu sürelerden sonra yapılan düzeltmelere özel usulsüzlük cezasının tamamı uygulanır. Bu cezalar VUK. 376. maddesine göre 2/3 oranında ödenebilir.
    SMMM Selçuk Öztürk'ün sitesinden alınmıştır.

Hiç yorum yok: